Badak Sumatera Kelahiran AS Pulang ke Indonesia


Seekor badak Sumatera kelahiran Amerika telah tiba di negara nenek-moyangnya Indonesia setelah penerbangan yang lama dari Cincinnati, Ohio, di mana badak itu telah tinggal di kebun binatang kota itu sebagai badak Sumatera yang terakhir di Belahan Bumi Barat.

Badak jantan yang bernama Harapan yang berusia 8 tahun itu dibawa ke Indonesia dalam misi pengembang-biakan dengan peran pejantan untuk membantu melestarikan spesiesnya yang terancam punah.

Harapan tiba hari Minggu (1/11) di bandara Sukarno-Hatta, Jakarta, dengan menumpang pesawat jet Cathay Pacific dalam peti perjalanan khusus. Ia meneruskan perjalanannya dengan menumpang truk ke pelabuhan Merak dan diangkut dengan feri ke Sumatera.

Jumlah badak Sumatera telah menciut dalam 50 tahun terakhir oleh pemburuan yang meraja-lela untuk mengamcil culanya( VOA / IM )

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *