Foto: Keanehan Kamar Nyi Roro Kidul

Posted on March 9 2012 by elly

One Response to “Foto: Keanehan Kamar Nyi Roro Kidul”

  1. mirza fadhli says:

    wah syirik itu..

Leave a Reply