PERJALANAN ZIARAH KE YERUSALEM #7,8

Posted on May 13 2011 by Butce / IM

4 Responses to “PERJALANAN ZIARAH KE YERUSALEM #7,8”

 1. jawaban says:

  Saya ingin berbagi cerita bagi yang belum tahu, orang Kristen menduga Yesus lahir di kandang domba. Salah besar, sebab Yesus( Isa ) sebenarnya lahir dibawah sebatang pohon kurma. Berikut ceritanya berdasarkan Al-Quran surat Maryam ayat 16-40:

  Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, (ayat 16) maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh kami (malaikat Jibril / Gabriel) kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. (ayat 17) Maryam berkata,” Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertaqwa.”(ayat 18) Ia (Jibril ) berkata, ” Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhan-mu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.” (ayat 19) Maryam berkata, “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina !” (ayat 20). Jibril berkata, “Demikianlah. Tuhan-mu berfirman, ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah di putuskan.”‘. (ayat 21) Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. (ayat 22)

 2. jawaban says:

  Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia( bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata,” aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan”. (ayat 23) Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, ” Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhan-mu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. (ayat 24) Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, (ayat 25) maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, ‘ Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini”.” (ayat 26)

 3. jawaban says:

  Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, ” Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar ( ayat 27) Hai saudara perempuan Harun ( Aaron), ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina”, (ayat 28) maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, ” Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaian ?” (ayat 29) Isa berkata, ” Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku al-kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, (ayat 30) dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) sholat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;
  (ayat 31) dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. (ayat 32) Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.” (ayat 33) Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.
  (ayat 34) Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah”, maka jadilah ia. (ayat 35) Sesungguhnya Allah adalah Tuhan-ku dan Tuhan-mu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus
  (ayat 36)

 4. jawaban says:

  Maka berselisihlah golongan-golongan( yang ada ) di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. (ayat 37) Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. (ayat 38) Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara sudah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman. (ayat 39) Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kami-lah mereka dikembalikan (ayat 40)

Leave a Reply